[DoanhNhanSaiGon] Mở bán Phố Tri thức Phúc Tượng

Ngày 21/11, Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương – Becamex ITC phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát triển Đất Quý (Garden Land) mở bán Phố Tri thức Phúc Tượng, thuộc dự án Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Ngũ Tượng Khải Hoàn tại Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *