The Viva City

– Tọa lạc tại  xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
– Tổng diện tích dự án: 117,09 ha
– Đất dịch vụ đô thị: 8%
– Đất giao thông nội bộ: 25%
– Đất cây xanh, mặt nước, TDTT: 13%
– Đất ở: 48%
– Đất khác: 6%
Danh mục: